Cat 16

Witvis 55+ schema 2022

 DatumVerzamelenViswaterDuur
1Woensdag 11 mei09.00uStet2uur
2Woensdag 1 juni09.00uStet2uur
3Woensdag 22 juni09.00uStet2uur
4Woensdag 13 juli09.00uStet2uur
5Woensdag 10 augustus09.00uStet2uur

Bootwedstrijden schema 2022

 DatumVerzamelenViswater 
1Zaterdag 23 april13.00ukerkemeer
2Zaterdag 14 mei13.00uoverdie
3Vrijdag 27 mei19.00uoverdie
4Vrijdag 3 juni19.00uoverdie
5Vrijdag 1 juli19.00uoverdie
6Zondag 21 augustus13.00uoverdie + BBQ
7Zaterdag 10 september13.00uoverdie + BBQ (reserve)

Baars 55+ schema 2022

Wedstrijdrooster 55+ 2022
Inleggeld € 3,- per wedstrijd.

Wedstrijdleiding: Cees Levering, Gerrit Tuijn.

 

BAARSCOMPETITIE

Loting baarzen 09.00u aan het Stet. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

 DatumVerzamelenViswaterDuur
1Woensdag 31 augustus09.00Stet4x30min
2Woensdag 21 september09.00Stet4x30min
3Woensdag 5 oktober09.00Stet4x30min
4Woensdag 26 oktober09.00Stet4x30min
5Woensdag 9 november09.00Stet4x30min + snert

Via email en de website proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Baars schema 2022

 • Baarscompetitie 2022

  Wedstrijdleiding: Bart Lieferink, ?.

  Dit jaar worden er 6 baars wedstrijden gevist. De 3 beste uitslagen blijven tellen en we verzamelen NIET bij Albert Heijn maar rijden rechtstreeks naar de stek. Opgeven vooraf is niet nodig! Inleggeld € 4,- per wedstrijd.

   DatumViswaterVerzamelen / duur
  1Zondag 28 augustusMolletjesveer07.00u / 5x25min
  2Zondag 18 septemberWormerveer07.00u / 5x25min
  3Zondag 9 oktoberZiendervaart07.00u / 5x25min
  4Zondag 23 oktoberBAARSDAG08.30u / 8x25min
  5Zondag 13 novemberDogsloot08.30u / 5x25min
  6Zondag 20 novembervissen + SNERT08.30u / 5x25min

  Wedstrijdreglement baars:

  • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
  • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
  • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
  • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien indien de vangsten dit toelaten.
  • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
  • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
  • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
  • Aas: worm en/of witte maden.
  • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
  • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars.
  • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

  Via email en de website proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

Witvis schema 2022

Visschema onderling witvisevenement H.S.V. Limmen 2022

 

Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn.

Er zijn 10 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of combi-telling: 25 gram per vis + gevangen gewicht.

Minimale leeftijd: 12 jaar. Inleg € 4,00 per wedstrijd.

Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven is niet meer nodig!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers 1, 3, 5 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. Er zijn geen waardebonnen meer. De prijswinnaars worden genoteerd en aan het einde van het seizoen volgt een feestelijke avond met rijk gevulde prijzenpot.

Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.

Wedstrijdschema:

 DatumViswaterVerzamelenType
16 maartOmval Alkmaar08.00ucombi
23 aprilWas Markervaart, is geworden Schoorldam07.00ugewicht
324 aprilUitgeestermeer -> gewijzigd naar Kanaal Omval Kolhorn07.00ucombi
415 meiRingvaart HHW07.00ucombi
512 juniKanaal Heiloo- Anema07.00ugewicht
63 juliKanaal Omval Kolhorn07.00ugewicht
721 augustusAlkmaar OPEN bij Ranzijn
811 septemberKanaal Akersloot Boekel07.00ugewicht
92 oktoberKanaal Omval Kolhorn07.00ucombi
1030 oktoberKogerpolder07.30ugewicht (reserve)

Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

 • Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.
  Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
  Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!
 • De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
 • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
 • Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven en aasvis is niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pellets en boilies wel toegestaan, kunstmaden zijn ook toegestaan!
 • Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!
 • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
 • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
 • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
 • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.
 • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
 • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren.

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

Rooster 55+ baars 2021

Wedstrijdrooster 55+ 2021 (Onder voorbehoud van wijzigingen wegens covid e.d.)
Voorlopig geen inleggeld aan de waterkant, dit wordt later verrekend.

Wedstrijdleiding: Cees Levering, Gerard Boer.

Wegens covid en aanhoudend slechte vangsten aan het Stet is het gehele witvisprogramma voor 55+ geannuleerd.

BAARSCOMPETITIE

Loting baarzen 08.30u aan het Stet. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

Baarswedstrijden: 08.30u loten bij ’t Stet.

1.      Woensdag       25 augustus                baars   4x 30min

2.      Woensdag       22 september             baars   4x 30min

3.      Woensdag       6   oktober                  baars   4x 30min

4.      Woensdag      20 oktober                  baars   4x 30min

5.      Woensdag       3   november              baars   4x 30min

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

 

Via email en de website proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Rooster baars 2021

Baarscompetitie 2021 (Onder voorbehoud van wijzigingen wegens covid e.d.)

 

Wedstrijdleiding: Bart Lieferink, Gerrit Tuijn.

Dit jaar worden er 6 baars wedstrijden gevist. De 3 beste uitslagen blijven tellen en we verzamelen NIET bij Albert Heijn maar rijden rechtstreeks naar de stek. Opgeven vooraf is niet nodig! Voorlopig geen inleggeld aan de waterkant, dit wordt later verrekend.

 

Wedstrijdschema:

1.      29 augustus                Molletjesveer -> STET                    07.00u             5x 25min

2.      19 september             Wormerveer                                      07.00u -> 08.00u            5x 25min

3.      10 oktober                  Ziendervaart o.v.                              07.00u             5x 25min

4.      24 oktober                  Baarsdag / ?                                      08.30u             8x 25min

5.      14 november              Dogsloot                                             08.30u             5x 25min

6.      21 november              Snertwedstrijd / ?                            08.30u             5x 25min

 

 

Wedstrijdreglement baars:

 • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
 • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
 • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
 • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien indien de vangsten dit toelaten.
 • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
 • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
 • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
 • Aas: worm en/of witte maden.
 • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
 • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars.
 • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

Via email en de website proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Rooster witvis 2021

Witviscompetitie 2021

 

Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn.

Er zijn 9 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of combi-telling: 25 gram per vis + gevangen gewicht.

Minimale leeftijd: 12 jaar. Inleg € 4,00 per wedstrijd.

Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven is niet meer nodig!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers 1, 3, 5 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon.

Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.

Wedstrijdschema:

Datum viswater duur telling

verzamelen 7 uur

 1. 21 maart Spijkerboor voor pontje 3u gewicht                (geannuleerd)
 2. 18 april De Zaan Wormerveer 3u combi                   (geannuleerd)
 3. 30 mei Ringvaart Heerhugowaard 3u combi                   (geannuleerd)
 4. 27 juni Omval – Kolhorn Shell 3u gewicht: verplaatst naar Markervaart
 5. 18 juli Kanaal Akersloot camping 3u gewicht
 6. 8 augustus Markervaart palingboer 3u combi
 7. 5 september Omval – Kolhorn shell 3u gewicht
 8. 26 september Kanaal Kogerpolderbrug 3u combi

 verzamelen 7:30 uur
      9. 17 oktober !->  verzamelen 7:30 uur <-!  Dorregeest 3u gewicht

Bootjeswedstrijden 2021

 

Wedstrijdleiding: Ron Droog 0641281779

Peter van der Heijdt 0627872854

De botenwedstrijden worden gehouden op het Overdie en Kerkemeer. Inleggeld is € 3,00 per persoon. Bij een avondwedstrijd 19:00 uur stekloting op het landje. Na afloop vindt de weging + prijsuitreiking ook plaats op het landje. De telling is ludiek! Bij een middagwedstrijd 13.00 uur stekloting op het landje. Bij voorkeur 1 koppel in een bootje, vist u liever alleen, dan kan dat ook! Gedurende het seizoen kan gewisseld worden van bootmaat. Avondwedstrijden tot ± 22:00 uur, middagwedstrijden tot 16:30 uur. Heeft u geen boot maar wilt u wel een keer deelnemen, bel dan de organisatie, die hebben soms bootplekken vrij. Minimale leeftijd: 12 jaar.

 1. 8 mei zaterdag                 Kerkemeer         verzamelen 13.00u         (geannuleerd)
 2. 28 mei vrijdag                  Overdie               19.00u                             (geannuleerd)
 3. 18 juni vrijdag                  Overdie               19.00u                             (geannuleerd)
 4. 16 juli vrijdag                   Overdie                19.00u
 5. 7 augustus zaterdag        Overdie                13.00 + BBQ
 6. 28 augustus zaterdag     Overdie                (reservedatum)

Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

 • Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.
  Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
  Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!
 • De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
 • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
 • Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven en aasvis is niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pellets en boilies wel toegestaan, kunstmaden zijn ook toegestaan!
 • Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!
 • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
 • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
 • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
 • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.
 • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
 • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl)

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

BotenBBQ wedstrijd tot nader order uitgesteld

Beste sportvissers,

Wegens een tekort aantal deelnemers is de botenwedstrijd, met na afloop de barbecue, voorlopig uitgesteld.
Deze activiteit stond oorspronkelijk gepland voor zaterdag 22 augustus

Zodra er een nieuwe datum bekend is maken we dit bekend.

 

Bestuur HSV Limmen

Rooster baars 2020

Baarscompetitie 2020

C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191110_084252.jpg C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191110_085055.jpg

Wedstrijdleiding: Bart Lieferink, Gerrit Tuijn.

Dit jaar worden er 6 baars wedstrijden gevist.

De 3 beste uitslagen blijven tellen en we verzamelen op het aangegeven tijdstip bij Albert Heijn , opgeven vooraf is niet nodig! Inleg is € 4,00

Wedstrijdschema:

 1. 30 augustus Molletjesveer 07.00u 5x 25min
 2. 20 september Wormerveer 07.00u 5x 25min
 3. 11 oktober Ziendervaart / Uitgeest 07.00u 5x 25min
 4. 25 oktober Baarsdag / ??????? 08.30u 8x 25min
 5. 8 november Dogsloot 08.30u 5x 25min
 6. 22 november Snertwedstrijd / ’t Stet 08.30u 5x 25min

Wedstrijdreglement baars:

 • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
 • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
 • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
 • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien indien de vangsten dit toelaten.
 • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
 • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
 • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
 • Aas: worm en/of witte maden.
 • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
 • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met baars. Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars.
 • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.