Cat 23

Uitslag selectie witvissen – dobber 2022

Uitslag Federatief Kampioenschap / Selectie Dobbervissen Heren
Zaterdag 04 juni 2022, West-Graftdijk – Spijkerboor

Uitslag-dobber-individueel

 

wijziging locatie viswedstrijd 24 april a.s. naar Kanaal Omval-Kolhorn, achter de benzinepomp en sloopbedrijf Beelen

in verband met de harde wind op de kant van het Uitgeester strand, gaan we vissen in het kanaal Omval-Kolhorn.

Vertrek is vanaf parkeerterrein bij Albert Heijn om 7:00 uur.

Reglement van de combitelling is van toepassing.

ondermaatse vis en vis met een gesloten tijd mogen behouden worden in het net. Aal, paling en snoek worden direct teruggezet en niet gewogen.

Met vriendelijke groet,

Peter van der Heijdt, voorzitter HSV Limmen

 

protocol vissen in nood

Er is een plan opgesteld om bij het signaleren van vissen in nood, bijvoorbeeld door riooloverstort, zuurstof tekort of lozingen, zo snel mogelijk in te kunnen grijpen, om vissterfte te voorkomen of tot een minimum te beperken. Ook u als hengelaar kunt ons hierbij helpen.

Lees onderstaande routekaart eens door en als zich een situatie voordoet, weet u snel hoe te alarmeren.

Onthoud: www.visseninnood.nl

Onze dank !

Bestuur HSV Limmen, namens de federatie MWN en het waterschap HHNK

Nog een leuk gedicht van onze club-poëet Rien Faasse

Vissen

De snoek, de brasem en de baars

Zijn niet zo dol op hengelaars

Een baars deed een boodschap in de beek

Kwam toen laat thuis en was van streek

En sprak toen ‘t vrouwtje vroeg: “ waar bleef je schat?  “

‘k Heb – tussen twee haakjes – nog mazzel gehad.

(  vrij naar Toon Hermans )

Jaarvergadering 2021 afgelast

Beste leden,

Zoals gebruikelijk en statutair vastgelegd, dient onze vereniging minstens 1 keer per jaar een ledenvergadering te houden. Vorig jaar hebben we dit kunnen realiseren in de zomer, afgelopen zomer bestond de mogelijkheid hiervoor helaas niet. We hebben daarna geprobeerd in oktober en november datums te prikken, maar de regels wijzigden zo vaak, dat we hebben gewacht tot een later moment. Helaas is nu duidelijk dat we in 2021 geen mogelijkheid meer hebben om een vergadering te plannen. Ook de jaarlijkse prijsuitreiking zal niet in december alsnog plaatsvinden.

We hebben als bestuur besloten om de jaarvergadering van 2021 ( die een overzicht geeft van 2020) niet te houden, en in 2022 een datum te prikken om dan onze vergadering ( met een overzicht van 2021) te houden. De stukken die het overzicht vormen voor 2020 zullen we digitaal beschikbaar maken ( hetzij per mail, hetzij via de website). Ook zullen we kijken hoe u hierop eventueel een reactie kunt geven.

Voor de prijsuitreiking zullen we kijken hoe we dit op gepaste wijze begin 2022 kunnen organiseren.

Bestuursleden die aftredend waren alsook de kascommissie, zullen we 1 jaar door laten schuiven. Hiervoor houden we dus geen verkiezing in 2021.

Wij hopen op uw begrip en wensen u alvast een gezonde, veilige en mooie decembermaand toe.

 

Bestuur HSV Limmen, namens deze,

Peter van der Heijdt, voorzitter.

 

27 juni: Witviswedstrijd Omval – Kolhorn -> wordt Markervaart!!!

Beste sportvisser,

Er is onlangs geconstateerd dat het geplande parcours door werkzaamheden niet beschikbaar is.

De organisatie heeft in allerijl een ander water gevonden, aangevraagd en vergunning verkregen.

Het betreft De Markervaart ter hoogte van “De Palingboer”.

Dus voor de wedstrijd van zondag a.s. NIET naar het Omval-KolhornKanaal maar de Markervaart!

Zegt het voort.

 

HSV Limmen,

Wedstrijdcommissie witvis

Houd uw email in de gaten voor de uitnodiging, het reglement en de opgave procedure.

Vriendelijke groeten,

Wedstrijdcommissie witvis

JPT werkstuk

Zondag 30-8 baarswedstrijd

Beste sportvissers,

Op onze email is goed gereageerd. Er blijkt door ongeveer de helft van onze baarsvissers behoefte te zijn aan de wedstrijden.
Daarom gaan we zondag 30 augustus beginnen.

We verzamelen om 7 uur aan het Stet, aan de kant van Koningsdam.

U dient zich vooraf op te gevenn bij Bart via app of email. Dit kan tot vrijdagavond 10:00 uur.

In verband met corona gelden er andere regels. Dit wordt u aan de waterkant uitgelegd.

Baarswedstrijden Ja of Nee

JA
ja 40%
NEE
nee 35%
Geen mening
weet niet / geen mening / geen reactie 25%

Beste leden wedstrijdvissers,

In onderstaand bericht vragen wij, het bestuur en de wedstrijdcommissie, u, onze leden, of we een baarscompetitie moeten opzetten onder de regels zoals we die in deze brief uitleggen. Wij hopen op uw antwoord, zowel de ja’s als de nee’s.

 

Ons wedstrijdseizoen is toch nog onderweg. We hebben inmiddels 3 witviswedstrijden gevist en 2 bootjeswedstrijden. De beleving is anders. Gezelligheid is niet langer de kurk waar alles op drijft. Alles draait om het veilig aanbieden van onze activiteiten en het voorkomen van besmetting maar ook van een boete of waarschuwing door een handhaver.

Het opvolgen van de Corona-regels en gedragsregels , aangedragen door overheid en NOC*NSF samen met SNL blijkt niet altijd 100% te waarborgen.

Rondvraag onder onze leden wedstrijdvissers heeft in ieder geval al opgeleverd dat men de 55+ wedstrijden niet wilde vissen.

Onze volgende uitdaging betreft de baarscompetitie. In de bestaande vorm is het hanteren van 1 1/2 meter geen optie, we verplaatsen ons langs elkaar, vissen van paaltje naar paaltje en komen elkaar dus geregeld tegen. We zullen dus aanpassingen aan onze regels en uitvoering moeten geven.

Vooralsnog hebben we de volgende regels in gedachten:

–              steknummer is bindend gedurende de hele wedstrijd ( we schuiven dus niet 5 nummers door).

–              tussen elke stek zit een leeg stukje van 2 meter

–              u vist dus binnen 2 eigen paaltjes die niet grenzen met uw buurman

–              na elke ronde loopt u achter elkaar naar de volgende stek, u haalt niet in! Uw voertuig blijft staan.

–              stekloting door telefonische of mail-opgave vooraf, uw stek krijgt u medegedeeld als u aan het water arriveert

–              de vangst doet u in een emmer. Na de 2de toeter zet u deze ruim achter u. De vis wordt geteld door de wedstrijdleiding vanaf het verste nummer, zodat de achterste visser als eerste gaat lopen naar zijn achterste stek.

–              Na afloop gaat u naar huis, we gaan niet nazitten en napraten en  er is geen prijsuitreiking.

–              Deelname kost € 4,00, welke u overmaakt aan de penningmeester aan het einde van het seizoen. U krijgt hiervoor een betaalverzoek ( wellicht vullen we dit nog anders in)

–              Eventueel gewonnen prijzen worden aan het einde van het seizoen uitgekeerd in geld op uw rekening.

–              overtreding van deze regels leidt tot een waarschuwing, bij 2 waarschuwingen wordt u uitgesloten van deelname van de wedstrijd. Uw vangst telt dan niet mee en u dient direct het   parcours te verlaten.

Wellicht redden we het niet om de eerste datum al een passende oplossing te bieden, hierover ontvangt u bericht en plaatsen we informatie op de website.

Hoe de slotavond gaat verlopen, weten we nog niet.

 

Onze vraag aan u: wilt u onder deze condities deelnemen aan de baarscompetitie? Bij voldoende animo zullen we dan de wedstrijden houden, voor zover we van de beheerders toestemming krijgen.

Wilt u daarom deze mail beantwoorden met een ja of een nee.

Tevens kunt u, in een 2de bericht aan ons, aangeven of u behoefte heeft aan andere activiteiten die binnen de regels  van veiligheid en gezondheid uit te voeren zijn.

Wij zouden het graag anders doen maar daar is de situatie helaas niet naar.

Hou er rekening mee dat overtredingen van de regels onze club heel veel geld kunnen kosten, en dat we uw gezondheid boven alles willen stellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter van der Heijdt, voorzitter HSV Limmen

JA
ja 40%
NEE
nee 35%
Geen mening
weet niet / geen mening / geen reactie 25%

BotenBBQ wedstrijd tot nader order uitgesteld

Beste sportvissers,

Wegens een tekort aantal deelnemers is de botenwedstrijd, met na afloop de barbecue, voorlopig uitgesteld.
Deze activiteit stond oorspronkelijk gepland voor zaterdag 22 augustus

Zodra er een nieuwe datum bekend is maken we dit bekend.

 

Bestuur HSV Limmen