Rooster 55+ baars 2021

Wedstrijdrooster 55+ 2021 (Onder voorbehoud van wijzigingen wegens covid e.d.)
Voorlopig geen inleggeld aan de waterkant, dit wordt later verrekend.

Wedstrijdleiding: Cees Levering, Gerard Boer.

Wegens covid en aanhoudend slechte vangsten aan het Stet is het gehele witvisprogramma voor 55+ geannuleerd.

BAARSCOMPETITIE

Loting baarzen 08.30u aan het Stet. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

Baarswedstrijden: 08.30u loten bij ’t Stet.

1.      Woensdag       25 augustus                baars   4x 30min

2.      Woensdag       22 september             baars   4x 30min

3.      Woensdag       6   oktober                  baars   4x 30min

4.      Woensdag      20 oktober                  baars   4x 30min

5.      Woensdag       3   november              baars   4x 30min

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

 

Via email en de website proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.