Jaarvergadering 2021 afgelast

Beste leden,

Zoals gebruikelijk en statutair vastgelegd, dient onze vereniging minstens 1 keer per jaar een ledenvergadering te houden. Vorig jaar hebben we dit kunnen realiseren in de zomer, afgelopen zomer bestond de mogelijkheid hiervoor helaas niet. We hebben daarna geprobeerd in oktober en november datums te prikken, maar de regels wijzigden zo vaak, dat we hebben gewacht tot een later moment. Helaas is nu duidelijk dat we in 2021 geen mogelijkheid meer hebben om een vergadering te plannen. Ook de jaarlijkse prijsuitreiking zal niet in december alsnog plaatsvinden.

We hebben als bestuur besloten om de jaarvergadering van 2021 ( die een overzicht geeft van 2020) niet te houden, en in 2022 een datum te prikken om dan onze vergadering ( met een overzicht van 2021) te houden. De stukken die het overzicht vormen voor 2020 zullen we digitaal beschikbaar maken ( hetzij per mail, hetzij via de website). Ook zullen we kijken hoe u hierop eventueel een reactie kunt geven.

Voor de prijsuitreiking zullen we kijken hoe we dit op gepaste wijze begin 2022 kunnen organiseren.

Bestuursleden die aftredend waren alsook de kascommissie, zullen we 1 jaar door laten schuiven. Hiervoor houden we dus geen verkiezing in 2021.

Wij hopen op uw begrip en wensen u alvast een gezonde, veilige en mooie decembermaand toe.

 

Bestuur HSV Limmen, namens deze,

Peter van der Heijdt, voorzitter.