protocol vissen in nood

Er is een plan opgesteld om bij het signaleren van vissen in nood, bijvoorbeeld door riooloverstort, zuurstof tekort of lozingen, zo snel mogelijk in te kunnen grijpen, om vissterfte te voorkomen of tot een minimum te beperken. Ook u als hengelaar kunt ons hierbij helpen.

Lees onderstaande routekaart eens door en als zich een situatie voordoet, weet u snel hoe te alarmeren.

Onthoud: www.visseninnood.nl

Onze dank !

Bestuur HSV Limmen, namens de federatie MWN en het waterschap HHNK