Voortgang fusie tussen 5 verenigingen, vervolg juli 2023

Beste leden en lezers,

Hieronder een korte opsomming van een aantal zaken die recent heeft gespeeld.

De Extra ALV.

Op 13 juli j.l. hebben we een extra Algemene Ledenvergadering gehouden, met als onderwerp de stemming tot instemming van de fusie van HSV Limmen met 4 andere verenigingen binnen de gemeente Castricum. Hierover hebben we de leden al meermaals geïnformeerd.

Er waren 29 leden en bestuursleden aanwezig, te weinig voor een officiële stemming. Statutair moeten bij de eerste extra ALV > 50% van de leden aanwezig zijn en moet een 2/3 meerderheid voor stemmen om de stemming geldig te verklaren.

Omdat dit niet het geval was, is er een 2de extra ALV uitgeschreven voor 10 augustus. Op deze vergadering is een meerderheid van 2/3 van de AANWEZIGE leden nodig voor de stemmingsuitslag. We hebben de 2de E-ALV gelijktijdig met de eerste uitgeschreven omdat we al rekening hielden met dit scenario. Wij hopen dat we op 10 augustus minstens zoveel leden mogen begroeten.

De vergadering was voor onze begrippen zeer goed bezocht. Het leverde een levendige discussie op omdat er vanuit enkele leden kritische vragen waren ten aanzien van de fusie, de noodzaak hiervan en ook over de route die we als bestuur hebben gekozen en uitgevoerd. We hebben als bestuur getracht de bedenkingen zo goed mogelijk toe te lichten en hopen transparant genoeg te zijn geweest in onze berichtgeving. We zijn overigens blij met deze kritische vragen, want een fusie is inderdaad niet iets om zonder enige bedenkingen in en overheen te stappen.

De ( informele ) stemming na afloop van de vergadering gaf overigens een voor ons positieve weergave van de mening van onze leden, want met slechts 1 tegenstem van een aanwezige en een “voor” van de overige aanwezigen kunnen we met vertrouwen tegemoet zien naar de 2de E-ALV en de dan formele stemming.

We danken iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng, zeker degenen die zich zeer verdiept hebben in deze fusie. We hopen en verwachten dat we straks aan alle leden kunnen laten merken dat we de juiste dingen en hebben gedaan en de juiste keuze hebben gemaakt.

 

Reacties op de voorgenomen fusie.

Vanuit hogere organen wordt in ieder geval positief gereageerd op de fusie en het nieuwe elan dat een grote, sterke organisatie kan laten zien. In de laatste raadsvergadering heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over de staat van het stedelijk water, toegankelijkheid, gebrek aan onderhoud en kwetsbare kwaliteit en wil met ons strijden om het onderhoud van oevers en water een structurele verbetering te geven. Vragen van onze wedstrijdvissers over onderhoud van een nabij Alkmaar aangelegd wedstrijd-traject met vissteigers die niet worden onderhouden hebben geleid tot directe actie en goedkeuring van de waterbeheerder om de sport zelf onderhoud te laten plegen aan de begroeiing!

Tevens is HV Castricum benaderd om met bewoners van ene zorginstelling een keer te gaan vissen. Ik heb dit samen met de voorzitter van Castricum georganiseerd en met hulp van Rien Faasse en materiaal van de federatie hebben we 4 bewoners een heerlijke vismiddag gegeven, met prachtig weer, een paar vissen en veel lol. Dit alles is van begin tot einde gevolgd en vastgelegd door een lokale krant en was afgelopen week te lezen. In diezelfde krant stond ook een verkort verslag van de vragen van het CDA in de raad.

Er is op het vissen met minder-valide bejaarden inmiddels ook een 2de aanvraag gekomen vanuit Akersloot, en ook deze aanvraag gaan we realiseren.

Oproep voor nieuwe vrijwilligers en bestuursleden.

Voor de verdere ontwikkelingen van de nieuwe vereniging zoeken wij nog mensen met affiniteit met jeugdbegeleiding en ook mensen die met andere doelgroepen willen werken ( denk aan bejaarden, minder-validen of bijvoorbeeld tijdelijke bewoners van onze gemeente). U kunt zich melden bij het huidige bestuur van HSV Limmen, of dit kenbaar maken op 10 augustus tijdens of na de ALV.

Tot 10 augustus!

Peter van der Heijdt, voorzitter.