Let op: extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 augustus ! Uw stem is belangrijk.

Limmen, 28 juni 2023

Betreft: uitnodiging 1ste en 2de extra Algemene

Ledenvergadering instemming fusie

 

1ste :    Donderdag 13 juli 2023, 20:00, Ons Huis, Zuidkerkelaan 25 te Limmen

———————————————————————————————————

2de:     Donderdag 10 augustus 2023, 20:00, Ons Huis, Zuidkerkelaan 25 Limmen

 

Beste leden,

De afgelopen 2 jaar zijn wij van HSV Limmen druk geweest met het voorbereiden van een juridische fusie met 4 andere visverenigingen in de gemeente Castricum. Samen met HVCastricum, De Sander uit Akersloot , Vliegvisvereniging De Steenvlieg en de zeevisvereniging De Salamander willen wij per 1 januari 2024 verder als “Sportvisserij Castricum”.

Waarom deze fusie?

De fusie is bedoeld om de belangen van de hengelsport binnen maar ook buiten de gemeentegrenzen uit te kunnen dragen en waarborgen, het aanbieden van meer mogelijkheden binnen de visserij aan onze leden en ons sterker te kunnen profileren bij de instanties. Daarnaast kunnen we met de aanwezige hengelsportdisciplines meer aanbieden, zoals jeugdvissen, vislessen en vissen voor nieuwe doelgroepen. Als grootste sportvereniging van Castricum en als vereniging aangesloten bij een bond die gesteund wordt door NOC*NSF hebben we straks een krachtige basis om bedreigingen vanuit politieke en maatschappelijke stromingen weerstand te bieden.

Waarom 2 vergaderingen?

Voor onze vereniging zijn we nog 2 vergaderingen verwijderd van dit historische feit. Allereerst een extra ALV om uw instemming te krijgen voor deze fusie. Hiervoor moeten wij bij eerste vergadering het mandaat krijgen van 2/3 van de aanwezige leden, voorwaarde daarbij is dat 50% of meer van onze leden ter vergadering aanwezig is. Wij weten dat dit qua aanwezigen niet zal lukken, maar we beleggen deze vergadering omdat het statutair en officieel voor de notaris verplicht is. Hiervoor zullen we u ontvangen met een kop koffie, wat lekkers en als het wat later wordt, schenken we ook nog wat anders in. De agenda zal bestaan uit het stemmen van de aanwezigen en verder kunt u ons van alles vragen over de fusie, en zullen we ook kort ons nieuwe clubgebouw presenteren. We vullen deze avond verder met gezelligheid en visverhalen.

Bij het niet behalen van 50% van de leden, zijn wij verplicht daar 2 tot 4 weken later een 2de vergadering te beleggen, waarbij 2/3 van de stemmen voor de fusie moet zijn om als bestuur mandaat te krijgen voor de definitieve stap. Deze vergadering is vastgesteld op 10 augustus.

Wij hopen velen van u te ontmoeten en hopen dat u met ons verder wilt naar een sterke en veelzijdige visvereniging Sportvisserij Castricum.

Schrijf dus in uw agenda:

13 juli                        eerste stemronde

10 augustus             tweede stemronde

Voor de inkoop van de consumpties vernemen we graag of u wel of niet komt, zie adressen hieronder bij contact.

Stemmen per volmacht is niet toegestaan, net als een schriftelijke stem, u dient zelf persoonlijk te stemmen. Komt allen!

 

Met sportieve groet,

Bestuur HSV Limmen, namens deze, Peter van der Heijdt, voorzitter.

 

Contact:

Secretaris                 –Bart Lieferink ,                 06 400 168 83
Voorzitter                 – Peter van der Heijdt,     06 278 728 54
Penningmeester     – Rob Jak,                             06 12963 404

Email zie hieronder:

Bart Lieferink:                     bf.lieferink@kpnmail.nl

Peter van der Heijdt:        pvanderheijdt@gmail.com