Baars 2014

 • Aankondiging Piet Zonneveld Wisselbeker Baarswedstrijd

  De baarswedstrijd om de Piet Zonneveld wisselbeker zal worden gevist op ZONDAG 7 DECEMBER.
  Verzamelen om 8:30 uur op het parkeerterrein bij Albert Heijn aan de Vuurbaak.
  Er zal worden gevist aan het Stet. (tenzij voorvissen niets oplevert, dan kiezen we een ander dichtbij gelegen water)
  We vissen 4 maal een half uur.
  Na afloop mogen de vissers genieten van een snertmaaltijd in café De Lantaarn.
  Aansluitend volgt de prijsuitreiking.

  Opgave vooraf is niet noodzakelijk, maar als u mij kunt berichten of u wel of niet komt, kunnen we Carolien een indicatie geven over het aantal deelnemers.

  Mede namens Piet en autoschadespecialist Zonneveld, vriendelijke groeten,

  Rob Jak
  HSV Limmen
  Penningmeester, ledenadministratie
  Dampegheestlaan 13
  1906 WB LIMMEN
  072 5053858
  website: https://www.hsvlimmen.nl/
  IBAN: NL50RABO0336402430

  Lees verder →
 • Wedstrijdrooster 55+ 2014

  55 + competitie. ( vaste hengel)

  Wedstrijdleiding: Tinus Veldt, Gerrit Boer en Kees Levering.

   2014wk02-SAM_2173

  De succesvolle competitie voor 55+-leden van HSV Limmen. Er worden 5 witwedstrijden op stuks en 5 baarswedstrijden gevist in het Limmer Stet. Deelname is € 2,00 per keer. De reglementen van de witviscompetitie zijn op de eerste 5 wedstrijden van toepassing, de reglementen van de baarscompetitie op de laatste 5 wedstrijden.

  Verzamelen bij het Stet. Om 9:00 uur wordt geloot, daarna is deelname niet meer mogelijk.

  1/.        Woensdag       16 april            witvis op aantal                      1 ½ uur vissen zodra iedereen klaar is

  2/.        Woensdag       14 mei             witvis op aantal                      1 ½ uur vissen zodra iedereen klaar is

  3/.        Woensdag       18 juni             witvis op aantal                      1 ½ uur vissen zodra iedereen klaar is

  4/.        Woensdag       16 juli              witvis op aantal                      1 ½ uur vissen zodra iedereen klaar is

  5/.        Woensdag       6 augustus     witvis op aantal                      1 ½ uur vissen zodra iedereen klaar is

  6/.        Woensdag       27 augustus     baars 4 keer 30 minuten

  7/.        Woensdag       17 september   baars 4 keer 30 minuten

  8/.        Woensdag       15 oktober        baars 4 keer 30 minuten

  9/.        Woensdag        29 oktober       baars 4 keer 30 minuten

  10/.      Woensdag       12 november    baars 4 keer 30 minuten

  003

  Per wedstrijd is er een prijs voor de nummer 1, de nummer 5  en de één-na-laatste met vis.

  De organisatie beslist of i.v.m. slecht weer de wedstrijd wel of niet doorgaat.

  Bij het vissen op aantal dient de vis bewaard te worden in een leefnet dat voldoet aan de leefnetcode (zie website HSV Limmen en ook in uw vergunning). Bij baarswedstrijden wordt de vis bewaard in een ruime emmer en na elke ronde geteld.

  De competitie wordt geteld over de beste 3 uitslagen van de wit en de beste 3 uitslagen van de baars. De puntentelling is op rangschikking en niet op aantal gevangen vissen.

  Na de laatste wedstrijd is er snert en een prijsuitreiking met een beker voor de kampioenen op aantal en op baars.

  De rangschikking is per visdiscipline op basis van 2 afschrijvers of uitvallers, u dient dus 3 witviswedstrijden te vissen of 3 baarswedstrijden voor het eindklassement. De punten gaan op wedstrijdrangschikking, dus winst is 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten. Kampioen is diegene die in het benodigd aantal wedstrijden de minste punten heeft gehaald.

  maalwater 003

  Wedstrijdreglement witviswedstrijden 55+.

   –                     alleen levende vis (alle soorten) telt.

  –                     de vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt.

  –                     Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.

  –                     aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan.

  –                     Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.

  –                     Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.

  –                     De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.

  –                     Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken

  –                     De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding

  –                     Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,) Wij adviseren het gebruik van haken met plat geknepen weerhaak. Tevens hopen wij dat er naar de wedstrijden toe samen kan worden gereden.

   

  Lees verder →
 • wedstrijdrooster baars 2014

  inleg € 3,00

  Verzamelen op vermeld tijdstip bij Albert Heijn, opgeven vooraf niet nodig.

  datumwater / plaatstijdduur
  124 augustusGolfbaan Heiloo7.005 x 25 min
  221 septemberStet Limmen7.305 x 25 min
  319 oktoberWesterwatering Zaandam (baarsdag)8.007 x 25 min
  416 november?? Uitgeest / Akersloot
  gewijzigd naar
  WORMERVEER
  8.305 x 25 min
  530 novemberStet Limmen (snert)
  gewijzigd naar Dogsloot Uitgeest
  8.304 x 30 min
  gewijzigd naar 5 x 25

  “De baarswedstrijd om de Piet Zonneveld wisselbeker zal worden gevist op ZONDAG 7 DECEMBER.
  Verzamelen om 8:30 uur op het parkeerterrein bij Albert Heijn aan de Vuurbaak.
  Er zal worden gevist aan het Stet. (tenzij voorvissen niets oplevert, dan kiezen we een ander dichtbij gelegen water)
  We vissen 4 maal een half uur.
  Na afloop mogen de vissers genieten van een snertmaaltijd in café De Lantaarn.
  Aansluitend volgt de prijsuitreiking. Opgave vooraf is niet noodzakelijk.”

  er wordt gevist in 1 groep

  • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. (Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
  • Er wordt gevist van het toegewezen plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
  • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak
  • na elke ronde wordt de vis geteld. u dient de vis ter telling aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien de vangsten dit toelaten.
  • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld
  • na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek
  • de vis wordt bewaard in een ruime emmer met voldoende vers water
  • aas : worm en/of witte maden
  • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
  • er zijn 3 dagprijzen. Deze gaan naar de nummers 1, 3 en een-na-laatste met baars.
  • de 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of nvt dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

  Voor meer informatie over uw favoriete vereniging: kijk op www.hsvlimmen.nl

  Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

  De wedstrijdcommissie wenst u een goed en visrijk wedstrijdseizoen.

  Lees verder →