Rooster witvis 2020

 • Rooster witvis 2020

  Witviscompetitie 2020

  C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMAG6263.jpg

  Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn.

  Er zijn 8 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of combi-telling: 25 gram per vis + gevangen gewicht.

  Minimale leeftijd: 12 jaar. Inleg € 4,00 per wedstrijd.

  Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven is niet meer nodig!

  Per wedstrijd is er prijs voor de nummers 1, 3, 5 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon.

  Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.

  Wedstrijdschema:

  Datum verzameltijd viswater duur telling

  1. 22 maart 07.00uur Spijkerboor voor pontje 3uur gewicht
  2. 19 april 07.00uur De Zaan Wormerveer 3uur combi
  3. 24 mei 07.00uur Ringvaart Heerhugowaard 3uur combi
  4. 28 juni 07.00uur Omval – Kolhorn 3uur gewicht
  5. 19 juli 07.00uur NH kanaal Akersloot 3uur gewicht
  6. 9 augustus 07.00uur Omval Kolhorn 3uur combi
  7. 6 september 07.00uur Markervaart 3uur gewicht
  8. 27 september 07.00uur Kanaal Kogerpolderbrug 3uur combi

  Bootjeswedstrijden 2020

  C:\Users\Bart\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLM2565.tmp\IMG-20180624-WA0010.jpg

  Wedstrijdleiding: Ron Droog 0641281779

  Peter van der Heijdt 0627872854

  De botenwedstrijden worden gehouden op het Overdie en Kerkemeer. Inleggeld is € 3,00 per persoon. Bij een avondwedstrijd 19:00 uur stekloting op het landje. Na afloop vindt de weging + prijsuitreiking ook plaats op het landje. De telling is ludiek! Bij een middagwedstrijd 13.00 uur stekloting op het landje. Bij voorkeur 1 koppel in een bootje, vist u liever alleen, dan kan dat ook! Gedurende het seizoen kan gewisseld worden van bootmaat. Avondwedstrijden tot ± 22:00 uur, middagwedstrijden tot 16:30 uur. Heeft u geen boot maar wilt u wel een keer deelnemen, bel dan de organisatie, die hebben soms bootplekken vrij. Minimale leeftijd: 12 jaar.

  1. Zaterdagmiddag 11 april 13.00uur tot ± 16.30uur Kerkemeer
  2. Zaterdagmiddag 9 mei 13.00uur tot ± 16.30uur Krommesloot
  3. Vrijdagavond 29 mei 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie
  4. Vrijdagavond 19 juni 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie
  5. Vrijdagavond 10 juli 19.00uur tot ± 22.00uur Overdie (reserve)
  6. Zaterdagmiddag 22 augustus 13.00uur tot ± 16.30uur Overdie + BBQ

  Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

  • Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.
   Ondermaatse vis dient direct terug te worden gezet.
   Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!
  • De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis op het eiland gewogen en geteld.
  • Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.
  • Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven en aasvis is niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pellets en boilies wel toegestaan, kunstmaden zijn ook toegestaan!
  • Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!
  • Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.
  • Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.
  • De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.
  • Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.
  • De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding
  • Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl)

  Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.