Wedstrijdrooster

Havens

  Witvis

  • Rooster 55+ Wit

   55 + competitie. (vaste hengel)

   Wedstrijdleiding: Tinus Veldt, Gerrit Boer en Kees Levering.

   De succesvolle competitie voor 55+-leden van HSV Limmen. Er worden 5 witwedstrijden op stuks. Deelname is € 2,00 per keer. De reglementen van de witviscompetitie zijn van toepassing.

   Verzamelen bij het Stet. Om 9:00 uur wordt geloot, daarna is deelname niet meer mogelijk.

   datumwatertellinglotingvissen (zodra iedereen klaar is)
   1woensdag 15 aprilStetaantal9:001,5 uur
   2woensdag 13 meiStetaantal9:001,5 uur
   3woensdag 17 juniStetaantal9:001,5 uur
   4woensdag 15 juliStetaantal9:001,5 uur
   5woensdag 5 augustusStetaantal9:001,5 uur

   Per wedstrijd is er een prijs voor de nummer 1, de nummer 5  en de één-na-laatste met vis.

   De organisatie beslist of i.v.m. slecht weer de wedstrijd wel of niet doorgaat.

   Bij het vissen op aantal dient de vis bewaard te worden in een leefnet dat voldoet aan de leefnetcode (zie website HSV Limmen en ook in uw vergunning). Bij baarswedstrijden wordt de vis bewaard in een ruime emmer en na elke ronde geteld.

   De competitie wordt geteld over de beste 3 uitslagen. De puntentelling is op rangschikking en niet op aantal gevangen vissen.

   De rangschikking is per visdiscipline op basis van 2 afschrijvers of uitvallers, u dient dus 3 witviswedstrijden te vissen of 3 baarswedstrijden voor het eindklassement. De punten gaan op wedstrijdrangschikking, dus winst is 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten. Kampioen is diegene die in het benodigd aantal wedstrijden de minste punten heeft gehaald.

   Wedstrijdreglement witviswedstrijden 55+.

    –                     alleen levende vis (alle soorten) telt.

   –                     de vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt.

   –                     Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.

   –                     aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan.

   –                     Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.

   –                     Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.

   –                     De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.

   –                     Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken

   –                     De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding

   –                     Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,) Wij adviseren het gebruik van haken met plat geknepen weerhaak. Tevens hopen wij dat er naar de wedstrijden toe samen kan worden gereden.

   Lees verder →
  • Rooster Wit 2015

   Witviscompetitie 2015

   Wedstrijdleiding: Ron Droog, Gerrit Tuijn. Inleg € 3,00 per wedstrijd
   Er zijn 8 witviswedstrijden voor de competitie. Er wordt gevist op gewicht of op basis van een combi-telling.
   Gewicht: 1 punt per gram
   Combi: 1 punt per gram + 25 punten per vis

   Minimale leeftijd: 12 jaar

   Voor alle competitiewedstrijden geldt: verzamelen bij Albert Heijn Limmen op het aangegeven tijdstip. Niet op tijd = geen deelname! Opgeven niet meer nodig!

   datumwatertellinglotingvissen (richtlijn)
   18 maartStet / LimmenCombi8:008:45 - 11:15
   229 maartNoord-Hollands kanaal / AkerslootGewicht8:009:00 - 12:00
   326 aprilNoord Hollands kanaal / Schoorldam Gewicht7:008:10 - 11:10
   417 meiRingvaart / HeerhugowaardCombi7:008:10 - 11:10
   57 juniDe Delft / AssendelftCombi7:008:10 - 11:10
   65 juliMarkervaart / TapslootGewicht7:008:10 - 11:10
   716 augustusHoornse vaart / AlkmaarCombi7:008:10 - 11:10
   84 oktoberNH kanaal / AkerslootGewicht7:008:00 - 11:00

   Er wordt gevist om 3 dagprijzen. Deze gaan per categorie naar de nummer 1, 3 en een-na-laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon.
   Voor de eindrangschikking tellen de beste 5 resultaten van de competitie. Bij gelijke punten telt het aantal overwinningen. Als dit geen doorslag geeft telt de 6de wedstrijd. Indien dit geen uitslag biedt dan wordt er geloot.
   De A-groep loot als eerste, waarbij de kop- en staartstek uit het stekkenzakje worden gehaald. Deze gaan er pas in als de B-groep gaat loten.

   De A-groep bestaat in 2015 uit de volgende 10 personen:
   – Ron Droog
   – Jan Walta
   – Gerrit Tuijn
   – Mandy Schouws
   – Sjaak Schoorl
   – Dick Pekel
   – George van der Linden
   Gepromoveerd naar de A-klasse
   – Simon Schouws
   – Marcel Acquoij
   – Rene Levering

   Nummers 8, 9 en 10 degraderen, nummers 1, 2 en 3 uit de B-groep promoveren.

   De overige vissers komen uit in de B-groep.

   Gedegradeerd naar de B-klasse:
   – Karl Nuijens
   – Peter van der Heijdt
   – Nico Schouws

   Lees verder →

  Baars

  • Rooster 55+ Baars

   55 + competitie.

   Wedstrijdleiding: Tinus Veldt, Gerrit Boer en Kees Levering.

   De succesvolle competitie voor 55+-leden van HSV Limmen. Er worden 5 baarswedstrijden gevist in het Limmer Stet. Deelname is € 2,00 per keer. De reglementen van de baarscompetitie zijn van toepassing.

   Verzamelen bij het Stet.
   WITVIS: Om 9:00 uur loting,
   BAARS: Om 8:30 loting, Bent u te laat, dan is deelname niet meer mogelijk.

   datumwatertijdduur
   1woensdag 26 augustusStet8:305 x 30 min
   1woensdag 16 septemberStet8:305 x 30 min
   1woensdag 7 oktoberStet8:305 x 30 min
   1woensdag 28 oktoberStet8:305 x 30 min
   1woensdag 11 novemberStet8:305 x 30 min

   Per wedstrijd is er een prijs voor de nummer 1, de nummer 5  en de één-na-laatste met vis.

   De organisatie beslist of i.v.m. slecht weer de wedstrijd wel of niet doorgaat.

   Bij baarswedstrijden wordt de vis bewaard in een ruime emmer en na elke ronde geteld.

   De competitie wordt geteld over de beste 3 uitslagen. De puntentelling is op rangschikking en niet op aantal gevangen vissen.

   De rangschikking is per visdiscipline op basis van 2 afschrijvers of uitvallers, u dient dus 3 witviswedstrijden te vissen of 3 baarswedstrijden voor het eindklassement. De punten gaan op wedstrijdrangschikking, dus winst is 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten. Kampioen is diegene die in het benodigd aantal wedstrijden de minste punten heeft gehaald.

   De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding.

   Lees verder →
  • Rooster baars 2015

   inleg € 3,00

   Verzamelen op vermeld tijdstip bij Albert Heijn, opgeven vooraf niet nodig.

   datumwater / plaatstijdduur
   123 augustusGolfbaan Heiloo7.005 x 25 min
   220 septemberRuijsdaelkade / Wormerveer7.305 x 25 min
   318 oktoberWesterwatering Zaandam (baarsdag)8.007 x 25 min
   48 novemberUitgeest / Akersloot
   8.305 x 25 min
   529 novemberStet Limmen (snert)8.304 x 30 min

   er wordt gevist in 1 groep

   • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baarswedstrijden, ook tijdens de baarsdag. (Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
   • Er wordt gevist van het toegewezen plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
   • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak
   • na elke ronde wordt de vis geteld. u dient de vis ter telling aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien de vangsten dit toelaten.
   • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld
   • na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek
   • de vis wordt bewaard in een ruime emmer met voldoende vers water
   • aas : worm en/of witte maden
   • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
   • er zijn 3 dagprijzen. Deze gaan naar de nummers 1, 3 en een-na-laatste met baars.
   • de 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of nvt dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

   Voor meer informatie over uw favoriete vereniging: kijk op www.hsvlimmen.nl

   Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.

   De wedstrijdcommissie wenst u een goed en visrijk wedstrijdseizoen.

   “De baarswedstrijd om de Piet Zonneveld wisselbeker zal worden gevist op ???.
   Verzamelen om 8:30 uur op het parkeerterrein bij Albert Heijn aan de Vuurbaak.
   Er zal worden gevist aan het Stet. (tenzij voorvissen niets oplevert, dan kiezen we een ander dichtbij gelegen water)
   We vissen 4 maal een half uur.
   Na afloop mogen de vissers genieten van een snertmaaltijd in café De Lantaarn.
   Aansluitend volgt de prijsuitreiking. Opgave vooraf is niet noodzakelijk.”

   Lees verder →

  Witvis 55+ (spoedig)

  • Rooster 55+ Wit

   55 + competitie. (vaste hengel)

   Wedstrijdleiding: Tinus Veldt, Gerrit Boer en Kees Levering.

   De succesvolle competitie voor 55+-leden van HSV Limmen. Er worden 5 witwedstrijden op stuks. Deelname is € 2,00 per keer. De reglementen van de witviscompetitie zijn van toepassing.

   Verzamelen bij het Stet. Om 9:00 uur wordt geloot, daarna is deelname niet meer mogelijk.

   datumwatertellinglotingvissen (zodra iedereen klaar is)
   1woensdag 15 aprilStetaantal9:001,5 uur
   2woensdag 13 meiStetaantal9:001,5 uur
   3woensdag 17 juniStetaantal9:001,5 uur
   4woensdag 15 juliStetaantal9:001,5 uur
   5woensdag 5 augustusStetaantal9:001,5 uur

   Per wedstrijd is er een prijs voor de nummer 1, de nummer 5  en de één-na-laatste met vis.

   De organisatie beslist of i.v.m. slecht weer de wedstrijd wel of niet doorgaat.

   Bij het vissen op aantal dient de vis bewaard te worden in een leefnet dat voldoet aan de leefnetcode (zie website HSV Limmen en ook in uw vergunning). Bij baarswedstrijden wordt de vis bewaard in een ruime emmer en na elke ronde geteld.

   De competitie wordt geteld over de beste 3 uitslagen. De puntentelling is op rangschikking en niet op aantal gevangen vissen.

   De rangschikking is per visdiscipline op basis van 2 afschrijvers of uitvallers, u dient dus 3 witviswedstrijden te vissen of 3 baarswedstrijden voor het eindklassement. De punten gaan op wedstrijdrangschikking, dus winst is 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten. Kampioen is diegene die in het benodigd aantal wedstrijden de minste punten heeft gehaald.

   Wedstrijdreglement witviswedstrijden 55+.

    –                     alleen levende vis (alle soorten) telt.

   –                     de vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt.

   –                     Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.

   –                     aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan.

   –                     Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.

   –                     Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.

   –                     De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.

   –                     Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken

   –                     De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding

   –                     Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,) Wij adviseren het gebruik van haken met plat geknepen weerhaak. Tevens hopen wij dat er naar de wedstrijden toe samen kan worden gereden.

   Lees verder →

  Baars 55+ (spoedig)

  • Rooster 55+ Baars

   55 + competitie.

   Wedstrijdleiding: Tinus Veldt, Gerrit Boer en Kees Levering.

   De succesvolle competitie voor 55+-leden van HSV Limmen. Er worden 5 baarswedstrijden gevist in het Limmer Stet. Deelname is € 2,00 per keer. De reglementen van de baarscompetitie zijn van toepassing.

   Verzamelen bij het Stet.
   WITVIS: Om 9:00 uur loting,
   BAARS: Om 8:30 loting, Bent u te laat, dan is deelname niet meer mogelijk.

   datumwatertijdduur
   1woensdag 26 augustusStet8:305 x 30 min
   1woensdag 16 septemberStet8:305 x 30 min
   1woensdag 7 oktoberStet8:305 x 30 min
   1woensdag 28 oktoberStet8:305 x 30 min
   1woensdag 11 novemberStet8:305 x 30 min

   Per wedstrijd is er een prijs voor de nummer 1, de nummer 5  en de één-na-laatste met vis.

   De organisatie beslist of i.v.m. slecht weer de wedstrijd wel of niet doorgaat.

   Bij baarswedstrijden wordt de vis bewaard in een ruime emmer en na elke ronde geteld.

   De competitie wordt geteld over de beste 3 uitslagen. De puntentelling is op rangschikking en niet op aantal gevangen vissen.

   De rangschikking is per visdiscipline op basis van 2 afschrijvers of uitvallers, u dient dus 3 witviswedstrijden te vissen of 3 baarswedstrijden voor het eindklassement. De punten gaan op wedstrijdrangschikking, dus winst is 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten. Kampioen is diegene die in het benodigd aantal wedstrijden de minste punten heeft gehaald.

   De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding.

   Lees verder →

  Boten (spoedig)

  • Wedstrijdrooster Boten 2015

   Opgeven bij Ron Droog op 06-41281779 of 072-5054009. B.g.g. info bij Dennis van der Ven, 072-5055744. Inleg € 3,00 per wedstrijd

   De botenwedstrijden zijn op het Overdie, alwaar om 19:00 uur stekloting op het Landje. Na afloop wegen etc. op het landje. De afsluitende wedstrijd is op zaterdag middag, 13:00 uur verzamelen, na afloop barbecue. De voorkeur geldt om met een koppel in een bootje te vissen, maar wilt u liever alleen, dan kan dat ook. Gedurende het seizoen kan gewisseld worden van bootmaat. Avondwedstrijden tot 22:00 uur, middag tot 16:30 uur. Prijsuitreiking na de wedstrijd op het landje. Heeft u geen boot maar wilt u wel een keer deelnemen, bel dan de organisatie, die hebben soms bootplekken vrij. Minimale leeftijd: 12 jaar

    

   –          Vrijdag 15-5-2015

   –          Vrijdag 5-6-2015

   –          Vrijdag 26-6-2015

   –          Zaterdag 15-8-2015 + BBQ

   Lees verder →